Biletul 14 Atestat Informatica Programare

Biletul nr. 14 pentru atestat informatica la programare 2015

Codul sursa al aplicatiei in C++ de mai jos afiseaza suma a doua numere mari de peste 10 cifre iar rezultatul este scris intr-un fisier date.out.

Enuntul problemei:

14. În fişierul date.in se gǎsesc douǎ numere mari (care pot avea mai mult de 10 cifre), câte unul pe o linie. Să se afişeze pe prima linie a fişierului date.out suma celor douǎ numere.

bilet 14 atestate informatica programare

Rezolvarea problemei

# include <fstream.h>
# include <iomanip.h
# include <conio.h>
int x[20];
int main()
{
int t,s,lx=0;
long a,b,r;
fstream f("date.txt",ios::in);
f>>a;
f>>b;
while(a!=0 && b!=0)
{
r =a%10+b%10+t;
lx++
x[lx]=r%10;
t =(a%10+b%10)/10;
a=a/10;
b=b/10;
}
while(a>0)
{
r=a%10+t;
t=r%10;
lx++
x[lx]=r%10;
a=a/10;
}
while(b>0)
{
r=b%10+t;
t=r%10;
lx++
x[lx]=r%10;
b=b/10;
}
for(int i=lx;i>=1;i--)
cout<<x[i];
getch();
return 1;
}

Scris de AtestateLaInformatica.ro

0