Biletul 6 Atestat Informatica Programare

Biletul nr. 6. pentru atestat informatica la programare 2015

Mai jos este prezentat codul sursa al aplicatiei in C++, cod care va afisa numarul de pagini al unei carti, rezultatul va fi scris in  fisierul date.out.

Enuntul problemei:

6. Fişierul date.in conţine pe unica sa linie un număr natural nenul n reprezentând numărul de pagini ale unei cărţi (20 ≤ n ≤ 10000). Să se determine câte cifre au fost folosite la paginarea cărţii. Rezultatul obţinut va fi scris în fişierul date.out.

bilet 6 atestate informatica programare

Rezolvarea problemei

#include<fstream.h>
# include <iostream.h>
int v[10];
int main()
{fstream fin("date.in",ios::in), fout("date.out",ios::out);
int i,s=0,n,aux,c;
fin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
aux=i;
while(aux!=0)
{
c=aux%10;
v[c]=v[c]+1;
aux=aux/10;
}
}
for(i=0;i<=9;i++)
s=s+v[i];
fout<<s;
fin.close();
fout.close();
system("pause");
}

Scris de AtestateLaInformatica.ro

0