Biletul 4 Atestat Informatica Programare

Biletul nr. 4. pentru atestat informatica la programare 2015

Mai jos este prezentat codul sursa al aplicatiei in C++, cod care va afisa toate numerele naturale prime de trei cifre care citite invers sunt tot prime in fisierul date.out

Enuntul problemei:

4. Să se determine toate numerele naturale prime de trei cifre care citite invers sunt tot numere prime. Rezultatele obţinute vor fi scrise în fişierul date.out, câte unul pe fiecare linie a fişierului.

bilet 4 atestate informatica programare

Rezolvarea problemei

#include<fstream.h>
# include <iostream.h>
# include <math.h>
int ogl(int x)
{
int o=0, c;
while(x!=0)
{
c= x%10;
o=o*10+c;
x=x/10;
}
return o;
}
int prim(int x,int d=2)
{
if(d>sqrt(x))
return 1;
else
if(x%d==0)
return 0;
else
return prim(x,d+1);
}
int main()
{fstream fout("date.out",ios::out);
int x;
for(x=100;x<1000;x++)
{
if(prim(x)==1 && prim(ogl(x))==1)
fout<<x<<" ";
}
fout.close();
system("pause");
}

Scris de AtestateLaInformatica.ro

0