Tutoriale Dreamweaver Partea 2

Marcaje pentru formatarea textului si crearea listelor


Formatãrile uzuale de texte permit scrierea cu caractere:
aldine - în acest scop pentru acel text se aplicã marcajele <B>… </B>; cursive (italice) - pentru acel text se aplicã marcajele <I> … </I>;
subliniate - textul se introduce între marcajele <U> …</U>.


Unele programe mai vechi de navigare nu permiteau reprezentarea acestor formate; în acest caz, se aplicau alte moduri de evidentiere a textelor respective (culori, video invers).
Alte tipuri de formatãri de caractere care se pot defini se referã la:
dimensiunea fonturilor si culori - se va utiliza marcajul cu parametri:

<FONT SIZE=x COLOR=y> …
</FONT> , care indicã utilizarea unui font de dimensiune x si culoare y.
x poate fi un numãr între 1 si 12, indicând mãrimea exactã, sau un numãr cu semn, indicând mãrimea relativã la dimensiunea curentã.
y poate fi numele unei culori standard, specificatã în limba englezã si între ghilimele, sau, eventual, descompunerea unei culori în componentele

RGB, sub formã hexazecimalã (câte douã cifre hexa pentru fiecare componentã).
Suplimentar, se pot crea pagini de stiluri, în care sã se defineascã stiluri logice, modificabile ulterior; în acest scop, se folosesc marcajele <DN>
- definitie, <EM>
- punere în evidentã, <STRONG>
- accentuare puternicã.
Pentru tastaturile care suportã numai codurile ASCII, caracterele speciale se pot crea folosind formatul &nume_caracter
- de exemplu, &egrave; pentru e.
Având în vedere semnificatia specialã a caracterelor <, > si &, aparitia lor în documente trebuie specificatã sub forma caracterelor speciale: &lt; , &gt; , respectiv &amp; .

Prezentãm în continuare un exemplu de document HTML, precum si modul în care acesta este afisat de Netscape Navigator.


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>

<head>
<title>Pagina simpla</title>
</head>

<body>
<p>Acesta este un exemplu simplu de o pagina HTML. Ea arata cum pot aparea caractere
<strong>bold</strong>,
<em>italic</em>,
<font size="5">mai mari</font>,
<font size="1">mai mici</font>, respectiv insera o mica imagine
<img src="Handshake8114.gif" width="20" height="14">.
</p>
</body>

</html>


În figura, se observã cã textul propriu-zis al documentului poate fi delimitat fatã de codurile de marcare, iar formatarea textului din documentul HTML nu corespunde cu cea afisatã de programul de vizualizare:
textul este extins pentru a ocupa întregul ecran si este afisat cu un corp de literã diferit fatã de sursa HTML;
terminatorii de linie nu sunt respectati; spatiile albe suplimentare din documentul sursã sunt ignorate.

Introducerea obiectelor de tip imagine (marcajul <IMG>) este detaliatã mai jos. Limbajul HTML permite definirea mai multor tipuri de liste si imbricarea lor (includerea unor liste în altele), caz în care trebuie verificatã cu atentie corespondenta dintre marcajele de început si sfârsit pentru fiecare listã.
Formatarea listelor la afisarea paginii (introducerea bulinelor, numerotãrii etc.) se face de cãtre programul de navigare.

Elementele listelor se introduc între marcajele <LI> … </LI> ("list item"). Modul de aparitie al elementelor depinde de tipul de listã în care sunt incluse (cu buline, numerotate etc.), determinat de marcajul specific.

Astfel, listele pot fi:
neordonate (cu buline) - delimitate de marcajele <UL> … </UL> ("unordered list"); elementele lor se afiseazã cu buline;
ordonate (numerotate) - delimitate de marcajele <OL> … </OL> ("ordered list"); elementele lor se vor numerota; de tip meniu - delimitate de marcajele <MENU> … </MENU>; elementele acestor liste apar într-o reprezentare compactã pe ecran (multicoloanã);
glosare (liste de definitii) delimitate de marcajele <DL> … </DL> ("definition list"); elementele acestora au câte douã componente, introduse respectiv cu marcajele <DT> (pentru nume) si <DD> (pentru semnificatia asociatã);
tabele scurte - create cu marcajul <DIR>.

Listele utilizate cel mai frecvent sunt cele ordonate si neordonate.
Prezentãm în continuare un exemplu simplu de paginã HTML care contine aceste tipuri de liste.


<html>

<head>
<title>Pagina cu liste</title>
</head>

<body>

<p>Aceasta pagina exemplifica crearea listelor</p>

<p>Cele mai uzual folosite tipuri de liste sunt:

<ul>
<li>neordonate</li>
<li>ordonate</li>
</ul>

<p>O lista ordonata este o lista numerotata:

<ol>
<li>primul element;</li>
<li>al doilea element...</li>
</ol>

</body>
</html>

Scris de AtestateLaInformatica.ro

0